تنفس, سوالات پزشکي

چرا انسان در خواب سرفه و یا عطسه نمی کند؟

چرا انسان در خواب سرفه و یا عطسه نمی کند؟
برای ایجاد سرفه و یا عطسه در غیاب بیماریها، می بایست یک عامل محرک وجود داشته باشد تا سرفه یا عطسه در پاسخ به آنها ایجاد شوند و معمولا در هنگام خواب چنین محرکهایی وجود ندارد. ولی در بیماریهایی که دستگاه تنفسی را درگیر می کنند، ممکن است این واکنشها حتی در خواب هم ایجاد شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.