سوالات پزشکي, کلیه

سنگ کلیه؟

سنگ کلیه چگونه ایجاد میشود؟در چه صورت منجر به جراحی میشود؟
سلام ،
سنگهای کلیه انواع مختلفی دارند و با توجه به نوع و اندازه سنگ برای درمان آن تصمیم گیری می شود. انواع اصلی سنگها عبارتند از :
– سنگهای کلسیمی
– سنگهای استروایت
– سنگهای اسیداوریکی
– سنگهای سیستینی
– سنگهای گزانتینی
– سنگهای ایندیناویر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.