سوالات پزشکي, کلیه

تکرر ادرار

مدتی است خیلی زود به زود مثانه ام پر می شود و به من فشار می آورد .اما مقدار ادرار متناسب با این فشار نیست.یعنی کمتر از حد معمول است. ضمنا احساس می کنم یک توده ای در مجرای ادرارم قرار گرفته است و دفع نمی شود.و با اینکه خیلی غذا می خورم خیلی سریع احساس گرسنگی شدید می کنم .این عوارض پس از یک دوره درد های شکمی و مصرف یک بسته قرص دایستیو رخ داده است . (البته اکنون دردهای شکمی ام خوب شده اند)دهانم نیز خیلی بد بو شده است.
به نظر شما علت این ناراحتیها چیست؟
برای احساسی که در دفع ادرار دارید + احساس توده در مجرا ممکن است بهتر است برای ارزیابی بیشتر به پزشک مراجعه نمایید. سایر علایم مواردی مجزا هستند و ارتباطی با این مشکل ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.