پزشکی ورزشی

ازمایش خون و آزمایش تیروئید

با سلام جواب ازمایش خون من به این صورته ایا مشکلی هست؟
هموگلوبین11.7
هماتوکریت35.8
m.c.h 24.4
tsh 3.3
t30.8
t48.4

محدوده نرمال همو گلوبین در 1خانم بالغ12-16 MG/DLمیباشد که شما کمی پایینه
هماتوکریت هم محدوده نرمال ان در یک خانوم بالغ37تا 47 میباشد که بازم در شما پایینه
MCHیاهمو گلوبین متوسط گلبول قرمزه که بین27 تا31محدوده نرمالش میباشد
در موردازمایشات تیروئید مقادیر نرمال به صورت زیره
T4=5/6-13/7
T3=87-180
TSH=/4-4/5
حالااگهTSHبالا باشه و T4.T3پایین میشه کم کاری و بر عکس