نحوه کار با دستگاه فتوتراپی

نحوه کار با دستگاه فتوتراپی

“زردی نوزاد” وضعیتی است که در برخی از نوزادان تازه متولد شده اتفاق می افتد که باعث می شود پوست و چشم های نوزاد را زرد نشان دهد. این موض...

ادامه مطلب

درمان زردی نوزاد

درمان زردی نوزاد

درمان زردی نوزاد در دو هفته اول زندگی اعمال می شود که در ادامه قصد داریم به چگونگی درمان زردی نوزاد توسط “دستگاه فتوتراپی” بپردازیم. پس...

ادامه مطلب