خمیر پاتی

خمیر پاتی یا خمیر کاردرمانی نوعی خمیر بهداشتی است که جهت تمرینات فیزیوتراپی و تقویت انگشتان دست برای کودکان و بزرگسالان به کار می رود. خرید و قیمت خمیر پاتی یا خمیر کاردرمانی در برانکارد

ارتباط با کارشناسان برانکارد