ارسال به سراسر کشور
تضمین کیفیت
امکان پرداخت اینترنتی
قیمت رقابتی

تست اعتیاد سریع نواری ترامادول - تریاک روژان

نقد و بررسی

 این تست, یک روش ایمونواسی سریع بر اساس خاصیت اتصال رقابتی است. مواد مخدر موجود در ادرار با داروهای مخدر متناظر که بر سطح غشاء نیترو سلولز تثبیت شده برای اتصال به آنتی بادی تثبیت شده روی نانو ذرات طلا رقابت می کنند. در طی انجام آزمایش نمونه ادرار بر اساس خاصیت مویینگی به سمت بالا حرکت می کند. اگر ترامادول در سطوح کمتر از ng/ml 100 در ادرار وجود داشته باشد, آنتی بادی های متصل به ذرات کلوئیدی طلا متوقف شده در خط تست را اشباع نمی کند. در نتیجه ذرات پوشیده از آنتی بادی با ترامادول کنژوگه شده جفت می شوند و یک خط رنگی قابل رویت در منطقه تست ایجاد می کنند. در صورتی که سطح ترامادول بیشتر یا مساوی  ng/ml ng/ml100 باشد, خط رنگی در ناحیه تست ایجاد نخواهد شد. زیرا تمام گیرنده های آنتی بادی های ضد مرفین را اشباع خواهد کرد. یک نمونه ادرار مثبت هیچ هیچ خط رنگی در منطقه تست, T  ایجاد نخواهد کرد (به دلیل خاصیت رقابتی مواد) در حالیکه یک نمونه ادرار منفی خط رنگی در منطقه تست ایجاد می کند. (عدم وجود رقابت), به عنوان منترل برای تعیین صحت این آزمایش همیشه یک خط رنگی در ناحیه مشخص شده با حرف  C  ظاهر می شود که بیانگر اضافه شدن مقدار کافی نمونه می باشد.

مواد تشکیل دهنده تست ترامادول

نوار تست حاوی ذرات متصل به آنتی بادی مونوکلونال ضد ترامادول کنژوگه شده است. از آنتی بادی تهیه شده در گونه بز برای خط کنترل در تست استفاده شده است.

جمع آوری و آماده سازی نمونه

نمونه ادرار: نمونه ادرار باید در ظرف خشک و تمیز جمع آوری شود. نمونه ادرار در هر زمانی از روز می تواند جمع آوری شود و قابل آزمایش است. در صورت وجود ذرات معلق  و قابل رویت در ادرار آن را باید سانتریفوژ یا از صافی عبور داده شود یا اجازه داده شود تا ذرات کاملا ته نشین شوند و نمونه شفاف برای آزمایش استفاده نمود.

نگهداری نمونه:نمونه ادرار در دما C 2-8 به مدت ۴۸ ساعت قابل نگهداری می باشد. برای نگهداری طولانی مدت باید در دمای کمتر از C 20- نگهداری شوند. نمونه یخ زده باید به طور کامل ذوب و مخلوط شود.

محتویات

*نوار تست               *بروشور

لوازم مورد نیاز

*ظرف حمل نمونه               *تایمر

راهنمای استفاده

قبل از انجام آزمایش اجازه دهید دمای نوار تست, نمونه ادرار و یا / نمونه های کنترل به دمای اتاق (۱۵-۳۰ C) برسند.

  1. قبل از باز کردن پوشش اجازه دهید دمای نوار تست به دمای اتاق برسد. نوار تست را از داخل پوشش خارج نموده و در اسرع وقت استفاده کنید.
  2. نوار تست را از جهتی که فلش ها نشان می دهند به طور عمودی تا خط ماکزیمم MAX)) وارد نمونه ادرار کنید و حداقل به مدت ۱۵-۱۰ ثانیه نگه دارید (شکل ۱)
  3. نوار را روی یک سطح صاف و غیر جاذب قرار دهید و تایمر را روشن کنید. تا زمان ظاهر شدن خط یا خطوط رنگی صبر کنید. نتیجه باید ظرف ۵ دقیقه تفسیر شود. از تفسیر نتایج بعد از ۱۰ دقیقه اجتناب نمایید.

 

 

 

 

 

تفسیر نتایج

 

منفی: نمایان شدن دو خط مجزا: یک خط باید در منطقه (C) و دیگری در منطقه تست (T) باشد. نتیجه منفی نشان می دهد که سطح مت امفتامین کمتر از سطح قابل ردیابی  mg/ml300 است.

شدت رنگ در منطقه تست  (T)  با توجه به غلظت نمونه متفاوت است. بنابراین هاله ای از رنگ نیز در این منطقه باید منفی تلقی شود.

مثبت: نمایان شدن یک خط رنگی در منطقه کنترل (C) بدون ایجاد خط رنگی واضح در منطقه تست (T)

نتیجه مثبت نشان می دهد که سطح ترامادول در ادرار بالاتر از سطح قابل ردیابی ng/ml100 است.

نامعتبر: عدم ظهور خط کنترل C حجم کم نمونه یا بکارگیری از روش اجرای نادرست آزمایش از علل مهم عدم ظهور خط کنترل می باشند. مراحل کار را مجددا بازبینی نموده و تست را با نوار جدید تکرار کنید. در صورت عدم رفع مشکل, استفاده از کیت ها را متوقف نموده و بلافاصله به نمایندگی اطلاع دهید.

کنترل کیفی

کنترل روش کار در داخل تست گنجانده شده است.خط رنگی که در منطقه کنترل (C) ایجاد می شود در واقع همان کنترل داخلی روش مورد استفاده است و حجم کافی نمونه و روش صحیح کارا تایید می کند. کنترل های استاندارد به همراه کیت فراهم نشده اند. با این حال توصیه می شود جهت تایید تست و مراحل انجام آن یک کنترل مثبت و یک کنترل منفی انجام شود.

احتیاط

فقط برای تشخیص تخصصی در محیط خارج از بدن (in vitro) استفاده شود. پس از تاریخ انقضا استفاده نشود. نوار تست تا هنگام استفاده باید در بسته بندی نگهداری شود. تمام نمونه ها باید عفونی در نظر گرفته شوند و کلیه اصول ایمن جهت جابجایی و استفاده از آنها رعایت شود. پس از مصرف به منظور از بین بردن نوار تست باید در ظرف مواد با خطرات بیولوژیک قرار داده شود.

شرایط نگهداری

تاریخ انقضاء چاپ شده روی بسته بندی قابل استفاده می باشند و باید تا زمان مصرف در بسته بندی نگهداری شوند. از قرار دادن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد جلوگیری شود و پس از تاریخ انقضاء مصرف نشود.

مشخصات فنی

ارتباط با کارشناسان برانکارد