ارسال به سراسر کشور
تضمین کیفیت
امکان پرداخت اینترنتی
قیمت رقابتی

ترالی اورژانس پنج کشو -ترالی کد

نقد و بررسی

  ترالی اورژانس پنج کشو دربیمارستان ها و اورژانس ها قرار دارند و در مواقع نیاز مورد استفاده تیم اورژانس قرار می گیرد،از این ترالی های در عمل قبل و ریوی استفاده می شود و ملزومات بیماران ایست قلبی را به همراه دارد

مشخصات فنی

محصولات مشابه با این محصول

ارتباط با کارشناسان برانکارد