وسیله ای که وحشت کودکان از پزشک را از می رباید

وسیله ای که وحشت از پزشک را از کودکان می رباید

وسیله ای که وحشت از پزشک را از کودکان می رباید یکی از وحشت های اغلب کودکان، رفتن پیش پزشک و زدن آمپول است. درواقع وقتی نام دکتر را پیش...

ادامه مطلب